Algemen voorwaarden B&B Monte Piccolo

Bed & Breakfast “Monte Piccolo” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

1. Algemeen

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Monte Piccolo”, Mali Breg 71 A, 52460 Buje.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

 1. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 2. Huurders dienen een vaste woon -of verblijfplaats te hebben.
 3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 4. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Monte Piccolo” zijn voor rekening van de gebruikers.
 5. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 6. Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 7. De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Monte Piccolo” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 8. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 9. Gasten van Bed & Breakfast “Monte Piccolo”dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 10. Rob Geraerts is de eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast “Monte Piccolo”, verder aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

 

2. Reservering en bevestiging

 1. Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Monte Piccolo” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 2. De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk en per e-mail worden aangegaan.
 3. Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Monte Piccolo” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 4. Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 

3. Betaling particulieren

 1. De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Monte Piccolo” dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 2. De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

 

4. Betaling zakelijk

 1. De verblijfskosten in B&B “Monte Piccolo” dienen bij aankomst te zijn In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 14 dagen voldaan te zijn.

 

5. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 1. Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 2. Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 3. Deze vergoeding bestaat uit:

 • Tot 30 dagen voor ingangsdatum van de huur is de annulering kosteloos.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 100% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.

Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.

6. Sleutel B&B

Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.

Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.

Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.

Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

Het ontbijt wordt in overleg tussen 8.00 en 10.00 uur geserveerd.

Uw verblijf

Geluidsoverlast, met name tussen 23.00 en 08.00 uur, dient te worden voorkomen.

Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.

Voertuigen kunnen geparkeerd worden op onze parkeerplaatsen.

Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.

De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.

Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “Monte Piccolo” niet toegestaan.

Roken in Bed & Breakfast “Monte Piccolo” is niet toegestaan.